Μεταφορά & επανεγκατάσταση ενυδρείου

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την απεγκατάσταση, την μεταφορά και την επαναλειτουργία του ενυδρείου στον νέο του χώρο, με ασφάλεια για τους υδρόβιους οργανισμούς και χωρίς φθορές στα υλικά μέρη, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο, στον ελάχιστο δυνατόν χρόνο.

Εξειδικευμένα άτομα της εταιρίας μας, κατόπιν επίσκεψης στους χώρους υφισταμένης και νέας θέσης λειτουργίας του ενυδρείου σας και καταγραφής των παραμέτρων που σχετίζονται με την μεταφορά όπως επίσης των ζωντανών οργανισμών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα σας υποβάλλουν άμεσα την οικονομικότερη προσφορά για την ασφαλέστερη ολοκλήρωση του έργου.

Η μεταφορά του ενυδρείου θα πραγματοποιηθεί απο τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων της εταιρίας μας για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η παύση της λειτουργίας του ενυδρείου, στον υφιστάμενο χώρο, ολοκληρώνεται με την συσκευασία του ενυδρείου και του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και την εισαγωγή των ζωντανών οργανισμών σε δεξαμενές μεταφοράς, χωρίς να αποκλείεται η φιλοξενία αυτών σε χώρο της εταιρίας μας εφόσον απαιτηθεί.

Για την μετακόμιση του ενυδρείου, κατά περίπτωση εξαρτωμένης του μεγέθους του ενυδρείου, χρησιμοποιείται αναβατόριο και διαμορφωμένο φορτηγό.
Τέλος, πραγματοποιείται η ασφαλής εγκατάσταση του ενυδρείου στη νέα του θέση, γίνεται η συναρμολόγηση και η σύνδεση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η εισαγωγή των υδρόβιων οργανισμών του ενυδρείου και ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας του συστήματος που θα ορίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.