Συντήρηση Ενυδρείου

Πίσω από μια όμορφη εικόνα ενός ενυδρείου ή μιας λίμνης βρίσκεται πάντα ένα σωστό πρόγραμμα συντήρησης ενυδρείου. Η myaquarium φροντίζει γι’ αυτό με εμπειρία πάνω μια δεκαετία. Οι γνώσεις, η πείρα, η συνεχής εκπαίδευση, η οργάνωση, ο σύγχρονος εξοπλισμός και η επιμονή για το καλύτερο αποτέλεσμα είναι τα στοιχεία που έχουν καταστήσει τα συνεργεία συντήρησης ενυδρείων της myaquarium αναγνωρίσιμα σε όλη την χώρα.

Το πελατολόγιο των ενυδρείων συντήρησης περιέχει όλων των ειδών τα ενυδρεία και λιμνών που κοσμούν σπίτια, γραφεία, ιατρεία και κοινόχρηστους χώρους.

Στην πλήρη επίβλεψη και συντήρηση ενυδρείου λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες εργασίες:

 • Μερική αλλαγή νερού
 • Καθαρισμός φίλτρων
 • Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών
 • Συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού
 • Αλλαγή άνθρακα ,αντιφώσφορου, υαλοβάμβακα
 • Καθαρισμός πυθμένα
 • Προσθήκη χημικών
 • Έλεγχος διατροφής ψαριών
 • Καθαρισμό διακοσμητικών στοιχείων
 • Καθαρισμό μηχανικών φίλτρων
 • Καθαρισμό βιολογικών φίλτρων
 • Έλεγχο – συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • ‘Ελεγχο – παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων-ποιότητας νερού
 • Μακροσκοπικό έλεγχο υγείας υδρόβιων οργανισμών

Η συντήρηση μπορεί να γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ή να προγραμματίζεται κατόπιν τηλεφωνικής υπενθύμισής μας.

Πάντα κοντά σας με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό .Παρέχουμε για την συντήρηση ενυδρειου:

 • όλα τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου (τεστ νερού, ειδικά υγρά, φάρμακα κλπ. )
 • Εξοπλισμό συντήρησης
 • 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση για οποιαδήποτε αντιμετώπιση προβλήματος
 • Άμεση παρουσία συνεργείου μας σε έκτακτη περίπτωση εντός 24 ωρών
 • Οι οργανισμοί που προορίζουμε για τα ενυδρεία των πελατών μας έχουν περάσει ένα διάστημα στις εγκαταστάσεις μας σε συνθήκες παρακολούθησης και έχουν λάβει προληπτική θεραπεία για τις πιο διαδεδομένες και επικίνδυνες ασθένειες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε είδους ενυδρεία και λίμνες .

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους υδάτινη δημιουργία ενυδρείου , όπως:

 • Ενυδρεία θαλασσινού νερού
 • Ενυδρεία κοραλλιογενούς υφάλου
 • Ενυδρεία γλυκού νερού
 • Ενυδρεία υδρόβιων φυτών υψηλών απαιτήσεων
 • Λίμνες